STATISTICS OF DOE'S SCIENTIFIC PUBLICATION PERIOD 2012 - 2015

(Order by year)Order

Articles Title

Author(s)

Journal

Year of publishing

I. Publications on international journals

1.

Psykhologitrecki podxod k yzurenhie navưk

Hồ Quang Hoà, Phan Quốc Lâm

Sosiophera, p.110-112

2012

2.

Building Elictronic Library to Support the Teaching of Describtion Literature for Pupils at Gratdes 4 and 5 of Primary School in Viet Nam,

Chu Thi Ha Thanh, Luu Le Minh Trung

International Conference on Sciences and Social Sciencees 2012: Innovation for Regional Devolopment (ICSSS 2012), Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand

2012.

3.

Strengthen the Relationship between Pedagogy Teaching Mathematics Content with Advanced Content taught Elementary Math for Elementary Education of University,

Nguyễn Thị Châu Giang

International Conference on Sciences and Social Sciences 2012: Innovation for Regional Development (ICSS2012), Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand

2012.

4.

Innovation of curiculum in pedagogical university to improve teacher training quality

Nguyễn Như An

Hội thảo khoa học quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn tại trường ĐH Mahasarakham Thái Lan

2013

5.

Filial education for children through Confucian culture of Confucius

Bùi Văn Hùng

Hội thảo khoa học quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn tại trường ĐH Mahasarakham Thái Lan

2013

6.

Cellular Structure of q-Brauer Algebras

Nguyễn Tiến Dũng

Algebras and Representation Theory

2013

7.

Primary school principals’ adaptative level with teaching management activities

Dương Thị Thanh Thanh

The 3rd International Conference on Sciences and Social Sciences 2013: Research and Development for Sustainable Life Quality (ICSSS 2013), July 18-19, 2013. Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham (Thailand)

2013

8.

"Elments constintute teachrs teaching skills"

Hồ Quang Hoà, Phan Quốc Lâm

Innovations and modern technollogies in the education system, Materials of the IV international scientìic conferrence on February 20-21, 2014, tr173-177

2014

9.

Высококачественная школа в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ): социальные проблемы, кадровое обеспечение

Фан Куок Лам, Хо Куанг Хоа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 178 г. Тамбов, 19-21 ноября 2014 г

2014

10.

Finding learning difficulty children resulting from functional retardation of combined areas in frontal cortex

Lê Thục Anh

Научный аспект №2-2015 том 1, tr 66-71, thành phố Самара; Изд-во ООО “Аспект”, tháng 6/2015

2015

11.

Uy quyền của cha mẹ đối với con cái

Dương Thị Linh

Научный аспект №2-2015 том 1, thành phố Самара; Изд-во ООО “Аспект”, tháng 6/2015

2015

12.

Studying the structure of Vietnamese children’s songs

Chu Thị Hà Thanh

Научный аспект №1-Tom 2. ISSN 2226-5694

2015

13.

Some measures to teach skills at math word problems solving in the 1st grade

Nguyễn Thị Châu Giang; Lê Thị Nga; Phạm Thị Hải Châu

Meӂдyhapoдhый hayчho - иccлeдobateльckий ӂyphaл, ISSN 2303 -9868 print, №7 (38), 2015, 69 -72

2015

II. Publications on domestic journals

1.

Developing conversation skills for 2nd grade by writing lessons

Chu Thị Thủy An

Teaching and learning journal, vol 2 (p .54-57)

2011

2.

Content and process to train teaching skill of Vietnamese subject for Primary Education Major student

Chu Thị Thủy An

Education journal, Special Vol of November (p.52- 54)

2011

3.

Some methods to train arguments skill in description writing for 4th grade

Chu Thị Thủy An,
Hồ Thanh Yến

Vietnam Education Journal, Vol 12( p.24-27)

2011

4.

The connection between math contents in the program of Primary Education Major and in primary school

Nguyễn Thị Phương Nhung

Education journal, Special Vol

2011

5.

A few opions about learning methods of mathematic for Primary Education major students

Nguyễn Thị Phương Nhung

Education journal, Special Vol

2011

6.

Teaching speech etiquette for elementary pupil by writing practice

Chu Thị Hà Thanh

Education journal, 1/2011, p.35 – 36

2011

7.

Traning skill of teaching method

Huỳnh Mỹ Linh,

Tạp chí giáo dục, số 273, kì 1, 11/2011, Tr26 – 28

2011

Rèn kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học Tập làm văn theo hướng giao tiếp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Chu Thị Hà Thanh

8.

Sự cần thiết của thư viện điện tử trong việc hỗ trợ dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Chu Thị Hà Thanh,
Lưu Lê Minh Trung

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 7, tr 27- 28

2011

9.

Trẻ có khó khăn trong học tập - nhìn từ quan điểm của tâm lý học

Lê Thục Anh

Tạp chí Giáo dục, Số 267, tháng 8/2011

2011

10.

Thực trạng kỹ năng giao tiếp sư phạm trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trong một số trường mầm non ở TP Vinh.

Hồ Thị Hạnh

Tạp chí Giáo dục , Số tháng 11/2011

2011

11.

Hoạt động tự học - một hình thức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học

Dương Thị Linh

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho sinh viên,giáo viên ngành giáo dục tiểu học”. ĐHSP Huế. Tháng 5/2011

2011

12.

Dạy học theo mudun góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Dương Thị Linh

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, Số tháng 11/2011

2011

13.

Sự cần thiết của thư viện điện tử trong việc hỗ trợ dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 4, 5

Chu Thị Hà Thanh, Lưu Lê Minh Trung

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 7, tr 27- 28

2011

14.

Dạy nghi thức lời nói cho học sinh tiểu học qua phân môn Tập làm văn

Chu Thị Hà Thanh

Tạp chí Giáo dục, kì 1, 1/2011, Tr 35 – 36

2011

15.

Rèn kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học Tập làm văn theo hướng giao tiếp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Huỳnh Mỹ Linh,
Chu Thị Hà Thanh

Tạp chí giáo dục, số 273, kì 1, 11/2011, Tr26 – 28

2011

16.

Thực trạng năng lực GD bảo vệ môi trường của SV ĐHSP ngành GDTH

Nguyễn Như An

Tạp chí Giáo dục, sô 263, kì 1, tháng 6/2011; trang 51-53

2011

17.

Thực trạng năng lực giáo dục bảo vệ môi trường của giáo viên tiểu học

Nguyễn Như An

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 11 năm 2011, p.27-29

2011

18.

Đổi mới công tác QL các hoạt động SP của GV các trường PT tỉnh Bình Dương

Thái Văn Thành,
Nguyễn Như An

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, Cuối năm 2011, tr81-83

2011

19.

Thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực DH cho GV THCS tỉnh Bình Dương

Cao Thị Ánh,
Nguyễn Như An

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, Cuối năm 2011, tr84-85

2011

20.

Ảnh hưởng của Caffein trong cà phê lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của sinh viên Trường Đại học Vinh

Nguyễn Ngọc Hiền

Tạp chí khoa học và công nghệ, Tập 49-số 3A, 2011, tr 172-183

2011

21.

Thực trạng chất lượng đội ngũ GVMN thành phố Vinh

Phạm Thị Huyền

TC Giáo dục

2012

22.

Sự du nhập tiếng của các địa phương khác đến thành phố Vinh - Bến Thủy trước Cách mạng tháng Tám

Phan Xuân Phồn

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

2012

23.

Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non

Đặng Thị Lê Na

Tạp chí Giáo dục

2012

24.

Thực trạng chất lượng đội ngũ GVMN thành phố Vinh

Phạm Thị Huyền

Tạp chí Giáo dục

2012

25.

Mỹ thuật Nghệ An thập niên đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Hữu Dỵ

Kỷ yếu Hội nghị Hội thảo “Mỹ thuật Bắc miền Trung lần thứ nhất Huế, NXB Mỹ thuật

2012

26.

Góp phần cùng sinh viên ngành Giáo dục mầm non tự hình thành kỹ năng hình hoạ cơ bản

Nguyễn Hữu Dỵ

Tạp chí Giáo dục

2012

27.

Đổi mới việc giảng dạy các môn NVSP ở trường Đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo viên

Nguyễn Thị Hường

Tạp chí Giáo dục

2012

28.

Định hướng cho người dạy sử dụng thiết kế các phương pháp dạy học tích cực trong các học phần nghiệp vụ sư phạm

Chu Trọng Tuấn

Tạp chí Giáo dục

2012

29.

Rèn luyện kĩ năng tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho SV ngành GD tiểu học

Nguyễn Thị Phương Nhung

Tạp chí Giáo dục

2012

30.

Một số mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam

Nguyễn Bá Minh, Trương Việt Khánh Trang

Tạp chí Giáo dục

2012.

31.

Biện pháp phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục tiểu học

Nguyễn Như An

Tạp chí Giáo dục

2012.

32.

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông tỉnh Bình Dương

Thái Văn Thành, Nguyễn Như An

Tạp chí Thiết bị giáo dục

2012

33.

Thực trạng và biện pháp làm giàu vốn từ cho HS lớp 1 các trường TH Quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua giờ học Tiếng Việt

Chu Thị Thủy An, Trương Thị Hữu,

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

2012.

34.

Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập mônTiếng Việt cho học sinh lớp 5

Chu Thị Thủy An,
Phạm Thị Bích Liễu

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

2012.

35.

Rèn luyện kỹ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học cho sinh viên ngành GDTH

Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Thị Sao

Tạp chí Giáo dục

2012.

36.

Tích hợp giáo dục môi trường thông qua dạy học Luyện từ và câu lớp 4, 5

Chu Thị HàThanh, Lê Nguyên Quang,

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

2012

37.

Sự cần thiết của việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Tập làm văn lớp 4, 5

Chu Thị HàThanh, Hồ Thị Tâm

Tạp chí Dạy và học ngày nay

2012

38.

Hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế các tình huống dạy học giúp học sinh tiểu học tiếp cận với các khái niệm toán

Phạm Thị Thanh Tú

Tạp chí Giáo dục

2012

39.

Tình huống dạy học và một số mâu thuẫn nhận thức trong các tình huống dạy học toán ở tiểu học

Phạm Thị Thanh Tú

Tạp chí Khoa học giáo dục

2012

40.

Một số hoạt động cơ bản giúp sinh viên thiết kế các bài toán thực tiễn ở tiểu học

Phạm Thị Thanh Tú

Tạp chí Khoa học giáo dục

2012

41.

Tìm hiểu mối liên hệ giữa các nội dung toán học trong chương trình giảng dạy của ngành sư phạm Tiểu học với nội dung Toán học ở trường tiểu học

Nguyễn Thị Phương Nhung

Tạp chí Giáo dục

2012

42.

Xây dựng và sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phân số lớp 4

Nguyễn Thị Châu Giang, Huỳnh Thái Lộc

Tạp chí Giáo dục

2012

43.

TP “Tự cảm”, Tổng hợp, 65 x 85

Nguyễn Hữu Dỵ

TLMT Khu vực IV(Bắc miền Trung) 2012, TP Hà Tĩnh

2012(*)

44.

TP “Ký ức”, Sơn dầu, 100 x 100

Thái Mạnh Thủy

TLMT Khu vực IV(Bắc miền Trung) 2012, TP Hà Tĩnh

2012 (*)

45.

Rèn luyện sinh viên ngành GDMN kỹ năng thiết kế và tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo

Hồ Thị Hạnh

Tạp chí Giáo dục, Số tháng 11/2012

2012

46.

Hình thành cho trẻ mẫu giáo kỹ năng giao tiếp có văn hóa thông qua trò chơi ĐVTCĐ

Hồ Thị Hạnh

Tạp chí Giáo dục, Số tháng 11/2012

2012

47.

Một số phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến ở trường Đại học Vinh

Dương Thị Thanh Thanh

Tạp chí Giáo dục, số 4/2012

2012

48.

Trường Thực hành sư phạm với công tác đào tạo giáo viên

Nguyễn Ngọc Hiền, Mai Văn Trinh

Kỷ yếu Hội thảo – Tập huấn Quốc gia về phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm qua hệ thống trường thực hành, Nhà xuất bản Giáo dục, 11/2012

2012

49.

Đòi hỏi sự thích ứng của người hiệu trưởng Tiểu học trong bối cảnh đổi mới nền giáo dục Việt Nam

Dương Thị Thanh Thanh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Giải pháp đột phá đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, Hội khoa học TL-GD Việt Nam tổ chức tại Thái Nguyên ngày 9/6/2012

2012

50.

Sự cần thiết có bộ phận tư vấn tâm lý học đường trong nhà trường tiểu học

Dương Thị Thanh Thanh

Hội thảo Quốc tế TLHĐ lần III- “Phát triển mô hình và kỹ năng hoạt động tâm lý học đường”. Hội Liên hiệp Phát triển Tâm lý học đường tại Việt Nam (CASP-V) 7/2012

2012

51.

Hoạt động đọc từ góc độ tâm lý học thần kinh

Lê Thục Anh

Tạp chí Giáo dục

2013

52.

Định khu các rối loạn đọc hiểu

Lê Thục Anh

Kỷ yếu HT KH "TLH và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay" Hội KH TL - GD Việt Nam

2013

53.

Rèn kỹ năng thiết kế và tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao tay nghề cho sinh viên mầm non

Hồ Thị Hạnh

Tạp chí Giáo dục, Số tháng 11/2012

2013

54.

Công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Dương Thị Linh

Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt, Tháng 6/2013

2013

55.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học Tỉnh Nghệ An

Dương Thị Thanh Thanh

Tạp chí Tâm lý học, Số 4/169

2013

56.

Kỹ năng quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học Tỉnh Nghệ An

Nguyễn Xuân Thức, Dương Thị Thanh Thanh

Tạp chí Quản lý giáo dục, Số 47/2013

2013

57.

Phân tích các biểu hiện sự thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học Tỉnh Nghệ An

Dương Thị Thanh Thanh

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, 4/2013

2013

58.

Biện pháp nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học

Dương Thị Thanh Thanh

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, 6/2013

2013

59.

Một vài nhận xét về nguyên âm/o/ và/)/ trong tiếng địa phương Nghệ Tĩnh

Phan Xuân Phồn

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống

2013

60.

Bàn về vai trò giảng viên trẻ trong hoạt động cố vấn học tập

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc- III”

2013

61.

Vấn đề giảm thiểu số lượng nhân vật trong truyện cực ngắn ( Khảo sát từ “ Tặng một vầng trăng sáng”)

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp

2013

62.

Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch cho sinh viên ngành Quản lý giáo dục

Bùi Văn Hùng

TC Giáo dục

2013

63.

Thực trạng rèn luyện KN lập luận trong dạy học văn miêu tả ở lớp 4-5 hiện nay

Chu Thị Thuỷ An, Phạm Thanh Nhiệm

TC Giáo dục

2013

64.

Thực trạng và nguyên nhân mắc lỗi chính tả tiếng Việt của HS lớp 5 người Khmer ở huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh

Chu Thị Thủy An, Đặng Thị Mĩ Đô

Tạp chí Dạy và học ngày nay

2013

65.

Vấn đề dạy học thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt ở lớp 4-5 hiện nay

Chu Thị Thuỷ An

TC Giáo dục

2013

66.

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa trường Sư phạm và mạng lưới trường thực hành trong hoạt động rèn luyện NVSP thường xuyên cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học

Chu Thị Thuỷ An

TC Giáo chức Việt Nam

2013

67.

Một số biện pháp dạy hoc nội dung số thập phân ở tiểu học theo quan điểm khám phá

Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyễn Bình Tài

Tạp chí Giáo dục

2013

68.

Bồi dưỡng năng lực khám phá cho học sinh THPT chuyên toán thông qua dạy học giải phương trình hàm Cauchy

Nguyễn Thành Quang; Nguyễn Thị Phương Nhung; Trần Văn Trung

Tạp chí Giáo dục

2013

69.

Hình thành mối liên hệ giữa nội dung dạy học toán ở trường đại học với nội dung dạy học số học ở trường tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Nguyễn Thị Phương Nhung; Nguyễn Văn Thành

Tạp chí Giáo dục

2013

70.

Một số biện pháp hướng dẫn học sinh sử dụng ngôn từ trong văn miêu tả ở tiểu học

Chu Thị Hà Thanh, Đặng Ngọc Lanh

Tạp chí Dạy và học ngày nay

2013

71.

Phân loại hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam

Trần Thị Hoàng Yến

Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

2013

72.

Đặc điểm ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam

Trần Thị Hoàng Yến

Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 6

2013

73.

Sắc lục hồng" - chất liệu Tổng hợp, 90cm x 110cm

Nguyễn Hữu Dỵ

Triển lãm MT Khu vực Bắc miền Trung, TP Vinh, 9-2013

2013

74.

“Đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong giai đoạn hiện nay”

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kỉ yếu hội thảo khoa học “Các giải pháp đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn và số lượng giảng viên THPT tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”

2013

75.

Thực trạng giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở thành phố Vinh – Nghệ An

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tạp chí Giáo dục

2013

76.

Thực trạng năng lưc giáo dục giá trị sống cho sinh viên ngành GDTH- Trường ĐH Vinh

Nguyễn Thị Phương Nhung

Tạp chí Khoa học trường ĐH Vinh

2013

77.

Đánh giá theo Chuẩn về hiệu trưởng và giáo viên từ góc nhìn đơn vị đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học.

Trần Thị Hoàng Yến

Kỉ yếu hội thảo “Đánh giá việc thực hiện Chuẩn và tác động của Chuẩn hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non”, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở đào tạo – Bộ GD&ĐT

2014

77

Đào tạo giáo viên mầm non với việc đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Phạm Thị Hải Châu

Tạp chí Giáo dục, tháng 6

2014

78

Một số biện pháp lập kế hoạch cho sinh viên ngành GDMN

Phạm Thị Huyền

Tạp chí Giáo dục, tháng 3

2014

79

Một số mô hình phát triển chương trình GDMN

Phạm Thị Huyền

Tạp chí Giáo dục, tháng 5

2014

80

Một số biện pháp rèn luyện khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho sinh viên ngành GDMN

Phạm Thị Huyền

Tạp chí Giáo dục, tháng 12

2014

81

Thực trạng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của giáo viên các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An và sinh viên sư phạm mầm non, tiểu học Trường Đại học Vinh

Nguyễn Ngọc Hiền

Tạp chí Khoa học, trường Đại học Vinh, số 3B

2014

82

Tình trạng dinh dưỡng và hiệu quả bổ sung đa vi chất dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng trẻ em 3-6 tuổi tại phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Ngọc Hiền

Kỷ yếu Hội thảo các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ 3, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 12/2014

2014

83

Thực trạng mắc lỗi phát âm tiếng Việt học sinh lớp 1 người Êđê ở huyện Krông Năng tỉnh Đắk Lắk

Chu Thị Thủy An, Lê Thị Ngọc Hoa

Tạp chí Giáo dục

2014

84

Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú tập viết cho học sinh lớp 1

Chu Thị Thủy An, Nguyễn Yến Oanh

Tạp chí Giáo dục

2014

85

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kỹ năng lập luận cho học sinh lớp 4 qua giờ tập làm văn

Chu Thị Thủy An, Võ Thị Ngọc

Tạp chí Giáo dục

2014

86

Thực trạng kỹ năng sử dụng tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc S’tiêng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Chu Thị Hà Thanh, Trịnh Văn Thuận

Tạp chí Giáo dục

2014

87

Vấn đề đặc trưng của văn học thiếu nhi

Chu Thị Hà Thanh

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số tháng 9

2014

88

Một số biện pháp xác định mối liên hệ sư phạm giữa nội dung dạy học Đại số sơ cấp với nội dung dạy học Số học ở tiểu học cho sinh viên ngành GDTH

Nguyễn Thị Phương Nhung

Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Toán học, tại Trường ĐH Vinh

2014

89

Thực trạng thái độ học tập của sinh viên ngành sư phạm Trường ĐH Vinh

Hồ Thị Hạnh

Tạp chí giáo dục

2014

90

Từ cách tiếp cận của tâm lý học thần kinh, tìm hiểu nguyên nhân gây khó khăn trong đọc và đọc hiểu

Lê Thục Anh

Tạp chí Khoa học giáo dục, Số 103, tháng 4 / 2014

2014

91

Một số phương pháp tác động dạy chỉnh trị đọc hiểu cho học sinh chậm phát triển chức năng vùng trán từ góc độ tâm lý học thần kinh

Lê Thục Anh

Tạp chí Khoa học giáo dục

2014

92

Giáo dục con cái ở tuổi thiếu niên

Dương Thị Linh

Tạp chí Giáo dục số đặc biệt 6/2014

2014

93

Nghiện Game online ở học sinh trung học cơ sở-Vấn đề nhà tâm lý học đường cần quan tâm

Dương Thị Thanh Thanh

Hội thảo Quốc tế Tâm lý học đường lần IV- “Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam”. NXB ĐHQG Hà Nội 8/2014

2014

94

Mức độ hiểu biết của hiệu trưởng tiểu học về hoạt động quản lý dạy học

Dương Thị Thanh Thanh

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Quản lý các cơ sở giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. NXB đại học Vinh 10/2014

2014

95

Quản lý xã hội hoá giáo dục Một số vấn đề lý luận

Phan Quốc Lâm, Lê Huỳnh Thị Hoa Phượng

TC Giáo dục, số ĐB3/2014,tr2-4

2014

96

Trường phổ thông chất lượng cao- một số vấn đề và giải pháp

Phan Quốc Lâm

TC Giáo chức Việt Nam, số 87 ( 7/2014)

2014

97

Một số vấn đề về chính sách giáo dục đối với các huyện nghèo Bắc miền trung

Phan Quốc Lâm

TC Giáo chức, số 98 (9/2014), Hà Nội 2014, tr9-11

2014

98

Một số vấn đề về công tác xã hội hoá giáo dục ở các huyện nghèo Bắc miền trung

Phan Quốc Lâm

TC Giáo dục, Hà Nội, Số đặc biệt, tháng 9/2014, tr 33-35

2014

99

Một số vấn đề về đổi mới công tác đào tạo giáo viên cho các huyện nghèo Bắc miền trung

Phan Quốc Lâm

TC Giáo chức, số 90, Hà Nội, tháng 10/2014, tr 15-17

2014

100

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học ở các huyện nghèo Bắc miền Trung

Phan Quốc Lâm

TC Thiết Bị giáo dục, Hà Nội,tháng 10 /2014, tr 11-13

2014

101

Mô hình nhân cách trưởng bộ môn trường đại học trong bối cảnh hiện nay

Thái Văn Thành, Nguyễn Như An

Tạp chí Thiết bị giáo dục

2014

102

Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trường đại học – Yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay

Thái Văn Thành, Phan Hùng Thư, Vũ Văn Hưng

Tạp chí Giáo dục

2014

103

“Nâng cao năng lực học tập của sinh viên ở các trường đào tạo giáo viên”

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp chí Giáo dục

2014

104

Khuyến khích tính tích cực, chủ động tự học của sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp chí Giáo dục

2014

105

Thực trạng vần đề gắn kết đào tạo đáp ứng theo nhu cầu của các trường đại học sư phạm

Bùi Văn Hùng

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

2014

106

Về năng lực đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học

Nguyễn Thị Thu Hằng

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản lí các cơ sỏ giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2014

107

Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông ở vùng đặc biệt khó khăn khu vực miền núi phía tây nghệ an

Chế Thị Hải Linh

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản lí các cơ sỏ giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2014

108

Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn ở các trường đại học, cao đẳng: giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo

Nguyễn Việt Phương

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản lí các cơ sỏ giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2014

109

Một số vấn đề về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lí ở nhà trường phổ thông việt nam

Bùi Văn Hùng

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Quản lí các cơ sỏ giáo dục trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2014

110

Ký ức Điện Biên" - Trổ giấy - 90cm x 125cm

Nguyễn Hữu Dỵ

Triển lãm MT Khu vực Bắc miền Trung, TP Huế, 8 - 2014

2014

111

"Chuyện tình của dòng sông", Lụa, 70c x 90cm

Thái Mạnh Thủy

Triển lãm MT Khu vực Bắc miền Trung, TP Vinh, 9-2013

 

112

Các kỹ năng thiết kế bài học theo hướng tích cực phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng ở Tiểu học

Chu Trọng Tuấn

Tạp chí Giáo dục

2014

113

Sử dụng thơ ca dân gian trong dạy học môn TN – XH ở trường tiểu học

Nguyễn Thị Hường

Tạp chí Giáo dục

2014

114

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học các học phần nghiệp vụ cho SV ngành QLGD

Nguyễn Thị Hường

Tạp chí Giáo dục

2014

115

Nâng cao chất lượng dạy học các học phần nghiệp vụ cho SV ngành QLGD trường ĐH Vinh

Nguyễn Thị Hường

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “QL Các cơ sở GD trong bôi cảnh đổi mơi căn bản, toàn diện GD

2014

116

Xác định các kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sịnh tiểu học

Chu Trọng Tuấn

Tạp chí Giáo dục

2014

117

Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

Chu Trọng Tuấn

Tạp chí Giáo dục

2014

118

Giáo dục phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ chậm ngôn ngữ tại gia đình

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tạp chí Giáo dục

2014

119

Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Nguyễn Thị Hường

Tạp chí Giáo dục số 354

2015

120

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường đại học trước bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thái Văn Thành, Nguyễn Như An

Tạp chí Giáo dục, số 352

2015

121

Vai trò của trưởng bộ môn trường đại học trước bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thái Văn Thành, Nguyễn Như An

Tạp chí Khoa học giáo dục, số 114

2015

122

Yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Như An, Trần Thị Mỹ Thành,

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

2015

123

Đào tạo, bồi dưỡng GV trẻ chuyên ngành QLGD trong bối cảnh mới

Nguyễn Thị Thu Hằng, Chế Thị Hải Linh

Kỷ yếu Hội thảo KH toàn quốc “Bồi dưỡng năng lực cho GV các trường SP”, ĐHSP Đà Nẵng, P. 795 – 799

2015

124

Nhân cách nhà giáo trong xã hội hiện nay

Hồ Thị Hạnh

Tạp chí Giáo chức, Số 99, 7/2015

2015

125

Hiệu quả sử dụng sữa có bổ sung vi chất IZZI ngon S+ lên tình trạng dinh dưỡng và một số chỉ số huyết học của trẻ em 4-6 tuổi tại địa bàn xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thiện Hoàng

Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, Tập 44, số 2A, 2015, tr 62-69

2015

126

Rèn luyện kĩ năng lập luận khi làm văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 trên cơ sở ứng dụng lý thuyết ngữ dụng học

Chu Thị Thủy An, Nguyễn Thị Thu Trang

Tạp chí Giáo dục, Số 351, tháng 2/2015, tr 43-46;42.

2015

127

Phát triển năng lực lập luận cho học sinh tiểu học thông qua thể loại văn viết thư

Chu Thị Thủy An

Tạp chí Giáo dục, số 370/2015

2015

128

Một số biện pháp dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh tiểu học

Nguyễn Thị Phương Nhung

Tạp chí Giáo dục, số tháng 6/2015

2015

129

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học toán cao cấp cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường đại học Vinh

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 05

2015

130

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học nội dung tổ hợp - xác xuất

Nguyễn Thị Châu Giang,
Lê Thị Kiều Diễm

Tạp chí Giáo dục, số 361, kì 1( 7/2015), 44 – 47

2015

131

Bồi dưỡng năng lực dạy học toán cho giáo viên tiểu học thông qua việc trang bị tri thức toán cơ bản

Nguyễn Thị Châu Giang

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học sư phạm Hà Nội 2, tháng 5/2015

2015

132

Tính chất hát – kể của ngôn ngữ đồng dao

Chu Thị Hà Thanh

Kỉ yếu Hội thảo Thông báo khoa học Ngữ văn, Trường Đại học KHXH &NV TP. Hồ Chí Minh

2015

133

Thực trạng chất lượng dạy học phân môn Tập đọc lớp 2, 3 tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Kịp, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chu Thị Hà Thanh, Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số tháng 8

2015

134

Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép trong dạy học Tập làm văn lớp 2, lớp 3 nhằm phát triển năng lực tạo lập ngôn bản cho học sinh

Chu Thị Hà Thanh, Nguyễn Mai Anh

Tạp chí Giáo chức, số tháng 8

2015

135

Thiết lập ma trận đề kiểm tra môn Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng đánh giá năng lực học sinh

Chu Thị Hà Thanh

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Giáo dục tiểu học, Nxb Hồng Đức

2015

136

Rèn kỹ năng lập luận cho học sinh lớp 4, 5 thông qua kiểu bài Viết văn bản nhật dụng

Chu Thị Hà Thanh

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Các ngành khoa học xã hội, Tập 44, số 1B

2015

137

"Miền ký ức", Sơn dầu, 80cm x 120cm

Nguyễn Hữu Dị

TLMT Khu vực IV, TP Thanh Hoá, 22/08/2015

2015

138

Một số vấn đề lưu ý khi dạy học phần lắp ghép mô hình cho học sinh tiểu học

Thái Mạnh Thủy

Tạp chí Giáo dục, Số Đặc biệt, tháng 4/2015

2015